Hajdúdorogi Főegyházmegyei Ifjúsági- és Gyermekvédelmi Bizottság

Hajdúdorogi Főegyházmegye Gyermekvédelmi szabályzat

Gyermekvédelmi eljárásrend, Hajdúdorogi Főegyházmegye

A Benned Bízom program beszámolója

Az alábbi a felületen bejelentést tehet az Önt ért vagy az Ön által megtapasztalt szexuális jellegű visszaélésekről, melyek az főegyházmegye klerikusa (diakónus, pap, püspök) követett el.

Nyomatékosítjuk azonban, hogy a világi jog szerint bűncselekménynek számító eseteket a rendőrségen kell bejelenteni.

Milyen eseteket lehet itt bejelenteni?

Mindazokat az Önt ért vagy az Ön tudomására jutott szexuális jellegű visszaéléseket, melyek egyházmegyénk területén, illetve az egyházmegyénkhez kötődő intézményekben fordultak elő. 

Szexuális jellegű visszaélésnek számít:

  1. Valakinek erőszak vagy fenyegetés, illetve tekintéllyel való visszaélés által arra kényszerítése, hogy szexuális cselekményt hajtson végre vagy szenvedjen el
  2. Szexuális cselekmény végrehajtása kiskorúval vagy kiszolgáltatott személlyel
  3. Gyermekpornográfiát tartalmazó anyag előállítása, felajánlása, forgalmazása vagy birtoklása, akár telekommunikációs és informatikai úton, csakúgy, mint kiskorú vagy kiszolgáltatott személy pornográf forgatásban való részvételre csábítása vagy rábírása

Kiskorúnak számít az, aki a 18. életévét még nem töltötte be vagy a törvény erejénél fogva annak számít.

Kiszolgáltatott személy az a személy, aki beteg, fizikailag vagy pszichésen korlátozott, vagy személyes szabadságától meg van fosztva, ami által ténylegesen vagy alkalmilag, a felfogás vagy a cselekvés képességében, de legalábbis a sérelem elleni ellenállás képességében korlátozott

Gyermekpornográf anyag: bármely kiskorú személy ábrázolása, függetlenül az eszköztől, amelyet a kifejezett szexuális cselekmény során felhasználtak, legyen az valós vagy szimulált, vagy kiskorúak nemi szerveinek ábrázolása túlnyomórészt szexuális célból

Szexuális cselekmény a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul.

Hogyan tehetek bejelentést?

Az Önt ért vagy tudomására jutott szexuális jellegű visszaélésről bejelentést tehet: 

1. Az online bejelentő űrlapon 

Mivel az online bejelentés hivatalos bejelentésnek minősül, azt csak bizonyos adatai megadásával, illetve az Ön által sérelmesnek talált eset rövid leírásával teheti meg. 

2. Levélben

A bejelentést a Hajdúdorogi Metropolitai Egyház Hajdúdorogi Főegyházmegyei Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottságnak címezve az alábbi címre küldött levélben is megteheti: 4025 Debrecen, Petőfi tér 8.

A bejelentés lehetőség szerint tartalmazzon minden szükséges részletet: a cselekmény helyét és idejét, a részt vevő vagy informált személyeket, valamint minden más körülményt, amelyek segíthetik a cselekedet pontos megítélésének biztosítását. 

Mi történik, ha bejelentést teszek?

Az Ön bejelentését egy világi- és egyházi személyekből álló szakértői csoport fogadja, és kapcsolatot kezdeményez majd Önnel annak érdekében, hogy az Ön által bejelentett ügy részleteit személyes meghallgatás keretében megvizsgálja. Indokolt esetben az anonimitás megtartásával. A kapcsolatfelvételhez és a meghallgatáshoz szükséges az Ön személyes közreműködése. 

Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, egyházi büntetőeljárás indulhat az Ön által bejelentett vétkesnek vélt fél ellen.

Szolgálatunk igény szerint, és a lehetőségekhez képest, civil jogi jogsegélyt, pszichológiai konzultációt és tanácsadást kínál fel a sértettnek. 

A bejelentést és a személyes meghallgatás során keletkezett jegyzőkönyvet a főegyházmegye titkos levéltárában helyezik el megőrzésre a Keleti Egyházak Kánonjainak Törvénykönyve 259. kánonja szerint.

Tovább a bejelentő űrlaphoz